صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1400/10/25(تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد واحیا )
منبع -
مقدمه جلسه مجمع مورخ 1400/10/25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمانتدبیر نقش جهان با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای ممتاز و نمایندگان ارکان در محل قانونی صندوق تشکیل و دستور جلسه مصوب گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست