صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حساب‌های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده‌ی مدیر در شعبه ارایه دهد.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک ملی بورس اوراق بهادار ۶۹۵ حساب جاری IR560170000000114263907004 0114263907004
بانک ملی بورس ۰۶۹۵ سپرده کوتاه مدت IR720170000000227016319007 0227016319007
بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۰۶۹۵ سپرده کوتاه مدت IR-530170000000227563029003 0227563029003
بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۰۶۹۵ سپرده کوتاه مدت IR750170000000227775365002 0227775365002
بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۰۶۹۵ سپرده کوتاه مدت IR-410170000000227855598000 0227855598000
بانک ملی بورس و اوراق بهادار ۰۶۹۵ سپرده کوتاه مدت IR-800170000000227878919008 0227878919008