صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۲.۱۲۵)% (۲.۳۳۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱۱.۷۲۷)% (۴.۴۰۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱۳.۱۲۶)% (۱.۲۱۶)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳۴.۸۶۳)% (۱۱.۱۶۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳۲.۷۸۷)% (۲.۶۹۵)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۳۳.۷۳)% (۲.۴۲۷)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۹۴۳ %۲۹۸۸
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸)% (۹۷.۵۱)%