صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۱.۱۱۹)% (۰.۰۹۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۰.۶۴۹ (۳.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۶.۱۶۱ %۳.۳۸۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۴۳.۲۶۹ %۲۰.۷۵۴
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۳.۷۷۳ %۱۱.۵۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۳.۱۸۳)% %۴۱.۹۸۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۱۰.۷۴۳)% %۱۸.۹۶۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۳۸ %۵.۴۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۷۸)% (۴.۶۸)%