صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۱۴ ۱.۲۶ % ۱۱۹ ۰.۰۱ % ۸۳۶,۳۹۰ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۷ % ۱۲۱ ۰.۰۱ % ۸۳۵,۵۵۰ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۳ ۰.۰۱ % ۸۳۹,۷۵۸ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۵ ۰.۰۱ % ۸۳۷,۶۷۳ ۹۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۷ ۰.۰۲ % ۸۴۰,۲۶۲ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۲۹ ۰.۰۲ % ۸۴۰,۲۶۲ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱۳۱ ۰.۰۲ % ۸۴۰,۲۶۲ ۹۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۰۵۴ ۰.۱۲ % ۸۳۹,۲۲۶ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۵۷۴ ۰.۱۸ % ۸۳۹,۱۳۳ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۰۷ ۱.۲۶ % ۱,۵۷۶ ۰.۱۹ % ۸۳۹,۲۷۶ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ %