صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۳۲,۵۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۲۶۷,۴۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۴۶,۳۹۱,۷۸۴,۹۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۹۳,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۹۲,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۹۲,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۸۹۳,۹۲۸ ۸۹۲,۵۶۶ ۸۹۲,۵۶۶ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۴۶,۳۹۱,۷۸۴,۹۹۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۹۰۴,۰۴۳ ۹۰۲,۶۷۱ ۹۰۲,۶۷۱ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۶۳,۸۹۹,۸۸۵,۸۹۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۹۲۵,۰۶۹ ۹۲۳,۷۱۹ ۹۲۳,۷۱۹ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۶۰۰,۳۶۴,۶۶۹,۷۶۹
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۹۲۶,۰۳۹ ۹۲۴,۶۹۳ ۹۲۴,۶۹۳ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۶۰۲,۰۵۳,۵۵۰,۵۳۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۹۰۲,۵۴۹ ۹۰۱,۲۱۸ ۹۰۱,۲۱۸ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۶۱,۳۸۱,۳۲۷,۵۶۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۹۰۲,۶۰۰ ۹۰۱,۲۶۸ ۹۰۱,۲۶۸ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۶۱,۴۶۸,۳۷۲,۸۸۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۹۰۲,۶۵۰ ۹۰۱,۳۱۸ ۹۰۱,۳۱۸ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۶۱,۵۵۵,۴۱۸,۲۹۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۸۸۸,۰۹۴ ۸۸۶,۸۱۱ ۸۸۶,۸۱۱ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۳۶,۴۲۰,۸۴۵,۱۷۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۸۶۷,۹۶۳ ۸۶۶,۷۰۹ ۸۶۶,۷۰۹ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۵۰۱,۵۹۴,۷۵۵,۳۲۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۸۴۳,۶۶۰ ۸۴۲,۴۲۱ ۸۴۲,۴۲۱ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۴۵۹,۵۱۴,۰۰۸,۴۸۸
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۸۳۳,۲۱۵ ۸۳۱,۹۸۴ ۸۳۱,۹۸۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۴۴۱,۴۳۲,۳۷۸,۹۶۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۸۱۰,۰۳۷ ۸۰۸,۸۲۰ ۸۰۸,۸۲۰ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۴۰۱,۲۹۹,۲۹۶,۱۸۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۸۱۰,۰۸۴ ۸۰۸,۸۶۷ ۸۰۸,۸۶۷ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۴۰۱,۳۸۰,۶۷۵,۳۷۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۸۱۰,۱۳۱ ۸۰۸,۹۱۴ ۸۰۸,۹۱۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۴۰۱,۴۶۲,۰۵۴,۶۳۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۷۹۲,۶۱۴ ۷۹۱,۴۱۴ ۷۹۱,۴۱۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۳۷۱,۱۴۴,۲۹۶,۴۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۷۸۰,۹۴۹ ۷۷۹,۷۶۴ ۷۷۹,۷۶۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۳۵۰,۹۶۰,۶۸۳,۶۰۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۷۸۴,۴۸۴ ۷۸۳,۲۹۵ ۷۸۳,۲۹۵ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۳۵۷,۰۷۷,۰۴۱,۰۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۷۸۶,۳۳۵ ۷۸۵,۱۳۹ ۷۸۵,۱۳۹ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۳۶۰,۲۷۱,۳۴۸,۵۷۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۸۰۰,۴۳۳ ۷۹۹,۲۲۹ ۷۹۹,۲۲۹ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۳۸۴,۶۸۲,۶۲۴,۳۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۸۰۰,۴۷۹ ۷۹۹,۲۷۵ ۷۹۹,۲۷۵ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۷۳۲,۵۲۴ ۱,۳۸۴,۷۶۲,۵۹۰,۵۶۰
  مشاهده همه