صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۸,۷۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۳۱,۲۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۰۸,۲۶۲,۵۵۱,۷۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶۳,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶۲,۷۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶۲,۷۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۶۶۳,۸۶۵ ۶۶۲,۷۰۱ ۶۶۲,۷۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۰۸,۲۶۲,۵۵۱,۷۲۷
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۶۷۸,۲۵۲ ۶۷۷,۰۸۹ ۶۷۷,۰۸۹ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۲۳,۶۴۰,۳۸۶,۴۷۹
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۶۹۹,۳۹۰ ۶۹۸,۲۲۱ ۶۹۸,۲۲۱ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۴۶,۲۲۵,۳۹۹,۲۳۴
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۷۱۴,۰۲۱ ۷۱۲,۸۵۵ ۷۱۲,۸۵۵ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۶۱,۸۶۵,۰۳۲,۲۵۹
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۷۳۳,۹۳۷ ۷۳۲,۷۶۷ ۷۳۲,۷۶۷ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۸۳,۱۴۶,۲۷۸,۱۶۶
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۷۳۳,۹۸۵ ۷۳۲,۸۱۵ ۷۳۲,۸۱۵ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۸۳,۱۹۷,۶۴۱,۱۳۳
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۷۳۴,۰۳۳ ۷۳۲,۸۶۳ ۷۳۲,۸۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۷۸۳,۲۴۹,۰۰۴,۱۵۰
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۷۵۱,۹۱۱ ۷۵۰,۷۴۳ ۷۵۰,۷۴۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۲,۳۵۷,۵۸۰,۷۲۱
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۷۵۲,۳۵۶ ۷۵۱,۱۸۸ ۷۵۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۲,۸۳۳,۴۹۳,۲۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۷۵۲,۵۳۸ ۷۵۱,۳۷۰ ۷۵۱,۳۷۰ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۳,۰۲۷,۶۶۵,۶۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۷۵۲,۸۴۹ ۷۵۱,۶۸۱ ۷۵۱,۶۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۳,۳۶۰,۴۱۲,۳۵۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۷۵۴,۳۷۶ ۷۵۳,۲۱۰ ۷۵۳,۲۱۰ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۴,۹۹۴,۳۹۹,۸۹۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۷۵۴,۴۲۴ ۷۵۳,۲۵۸ ۷۵۳,۲۵۸ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۵,۰۴۵,۶۷۲,۶۹۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۷۵۴,۴۷۲ ۷۵۳,۳۰۶ ۷۵۳,۳۰۶ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۵,۰۹۶,۹۴۵,۵۵۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۷۵۴,۳۳۷ ۷۵۳,۱۷۰ ۷۵۳,۱۷۰ ۰ ۱ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۲ ۸۰۴,۹۵۲,۲۵۱,۵۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۷۵۲,۷۲۲ ۷۵۱,۵۵۸ ۷۵۱,۵۵۸ ۰ ۱۱,۶۶۶ ۱,۰۶۸,۷۵۱ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۷۵۱ ۸۰۳,۲۲۸,۳۳۲,۶۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۷۵۵,۴۹۰ ۷۵۴,۳۱۵ ۷۵۴,۳۱۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۷۹۷,۳۷۴,۵۷۴,۲۰۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۷۵۴,۹۰۲ ۷۵۳,۷۲۸ ۷۵۳,۷۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۷۹۶,۷۵۴,۲۲۳,۷۰۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۷۵۵,۹۵۷ ۷۵۴,۷۸۱ ۷۵۴,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۷۹۷,۸۶۷,۹۳۱,۵۱۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۷۵۶,۰۰۶ ۷۵۴,۸۳۰ ۷۵۴,۸۳۰ ۰ ۵۷,۰۸۵ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۵۷,۰۸۵ ۷۹۷,۹۱۹,۰۶۱,۰۰۳
  مشاهده همه