صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۵,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۴,۴۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۸,۴۸۹,۲۰۵,۰۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۴,۸۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۳,۲۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۳,۲۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۱۰۴,۸۰۳ ۱,۱۰۳,۲۲۷ ۱,۱۰۳,۲۲۷ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۴۵۸,۴۸۹,۲۰۵,۰۰۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۱۰۴,۸۶۹ ۱,۱۰۳,۲۹۳ ۱,۱۰۳,۲۹۳ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۴۵۸,۵۱۶,۵۸۱,۷۵۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۱۰۴,۹۳۵ ۱,۱۰۳,۳۵۹ ۱,۱۰۳,۳۵۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۴۵۸,۵۴۳,۹۵۹,۱۵۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۱۱۷,۴۲۴ ۱,۱۱۵,۸۹۹ ۱,۱۱۵,۸۹۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۴۶۳,۷۵۵,۳۳۸,۰۳۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۰۹۰,۰۴۶ ۱,۰۸۸,۴۴۴ ۱,۰۸۸,۴۴۴ ۰ ۸۷,۰۵۱ ۴۱۵,۵۸۹ ۰ ۰ ۴۱۵,۵۸۹ ۴۵۲,۳۴۵,۲۶۹,۸۴۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۱۰۵,۶۲۱ ۱,۱۰۳,۵۹۹ ۱,۱۰۳,۵۹۹ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۶۲,۵۷۴,۱۶۱,۴۷۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۱۴۰,۰۵۱ ۱,۱۳۸,۱۲۲ ۱,۱۳۸,۱۲۲ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۷۳,۹۱۶,۳۹۹,۴۰۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۱۳۴,۵۰۶ ۱,۱۳۲,۵۹۶ ۱,۱۳۲,۵۹۶ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۷۲,۱۰۰,۷۴۵,۶۲۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۱۳۴,۵۸۵ ۱,۱۳۲,۶۷۵ ۱,۱۳۲,۶۷۵ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۷۲,۱۲۶,۸۲۲,۹۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۱۳۴,۶۶۴ ۱,۱۳۲,۷۵۵ ۱,۱۳۲,۷۵۵ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۷۲,۱۵۲,۹۰۱,۱۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۱۵۷,۶۹۸ ۱,۱۵۵,۸۸۳ ۱,۱۵۵,۸۸۳ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۷۹,۷۵۱,۳۹۶,۳۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۱۸۰,۰۴۷ ۱,۱۷۸,۳۰۹ ۱,۱۷۸,۳۰۹ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۸۷,۱۱۹,۲۱۰,۶۸۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۱۷۶,۹۳۰ ۱,۱۷۵,۱۷۶ ۱,۱۷۵,۱۷۶ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۸۶,۰۹۰,۰۰۰,۷۹۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱,۱۷۷,۱۵۲ ۱,۱۷۵,۳۹۸ ۱,۱۷۵,۳۹۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۸۶,۱۶۳,۰۵۶,۵۱۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱,۱۸۵,۳۱۱ ۱,۱۸۳,۵۴۷ ۱,۱۸۳,۵۴۷ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۸۸,۸۴۰,۲۱۸,۶۹۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱,۱۸۵,۳۸۳ ۱,۱۸۳,۶۱۹ ۱,۱۸۳,۶۱۹ ۰ ۷۸,۵۳۸ ۳۲۸,۵۳۸ ۰ ۰ ۳۲۸,۵۳۸ ۳۸۸,۸۶۳,۹۴۴,۱۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱,۱۵۷,۸۸۰ ۱,۱۵۵,۵۶۳ ۱,۱۵۵,۵۶۳ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸۸,۸۹۰,۶۲۵,۷۴۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱,۱۴۰,۳۵۵ ۱,۱۳۸,۰۵۰ ۱,۱۳۸,۰۵۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸۴,۵۱۲,۵۵۵,۸۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱,۱۷۰,۵۳۵ ۱,۱۶۸,۶۵۹ ۱,۱۶۸,۶۵۹ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۹۲,۱۶۴,۸۶۶,۹۷۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱,۲۰۰,۸۸۹ ۱,۱۹۹,۱۸۱ ۱,۱۹۹,۱۸۱ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۹۹,۷۹۵,۱۵۱,۱۳۶
  مشاهده همه