صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۱.۱۲) (۰.۱) (۹۸.۳۶) (۳۰.۰۱)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۲.۲۸) (۱.۵۸) (۹۹.۹۸) (۹۹.۷)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ (۰.۱۱) ۰.۱۶ (۳۱.۹۳) ۷۹.۵۹
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲.۶ (۰.۹۶) ۱,۱۹۰,۰۰۰ (۹۷.۰۳)
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱.۶۴ (۰.۶۹) ۳۷,۲۳۷.۴۹ (۹۱.۹۵)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲.۳۲ ۱.۴ ۴۳۱,۰۰۶.۲ ۱۶,۰۷۴.۹۳
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲.۸۸ ۰.۶۹ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱.۲۵ (۰.۳۴) ۹,۳۶۶.۴۴ (۷۱.۵۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲.۸۶ ۰.۸۹ ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۲۱ ۱.۶۲ ۲۹۲,۹۸۷.۶۴ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱.۴۹ (۰.۰۴) ۲۲,۳۲۸.۴۸ (۱۲.۶۱)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۴۵) (۰.۸۳) (۸۰.۷۸) (۹۵.۲۹)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ (۰.۲۳) ۰.۶ (۵۷.۶۱) ۷۷۳.۴۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ (۱.۷۶) ۰.۹۲ (۹۹.۸۵) ۲,۷۶۷.۵۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰