صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ بیانیه ساست سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود