صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تصمیمات مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ( تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد واحیا) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱(افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری ) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ( تغییر کارمزد حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (اصلاحی) تغییرات امیدنامه