صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵(تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد واحیا ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۳ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱(افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ اول دی ماه ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷ اصلاح صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۸ مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ (تغییر کارمزد حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۱ تایید مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان( تغییر رکن حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۲ تایید مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان ( تغییر تبصره ۳ بند ۳۰ اساسنامه ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳ لیست حاضرین در مجمع۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۱۵ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۱۷ تایید مجمع مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰(افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۸ تایید مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۱۹ لیست اسامی افراد حاضر در مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۰ آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۱ حاضرین در مجمع مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۲ آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۳۰ اسفند۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۲۳ لغو آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۲۴ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۵ تصميمات مجمع مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۲۶ اسامی حاضران در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۲۷ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۱ صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبير نقش جهان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (افزودن و حذف نماد و اصلاح تعهدات بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ افزودن نماد فافزا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۰ لیست حاضرین در مجمع۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۱ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۲ لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۳۳ مصوبات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۳۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان ۱۴۰۰/۰۱/۲۱(افزودن نماد فافزا به موضوع فعالیت بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۳۵ برگزاری مجمع موسس صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶