صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ تایید مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ تایید مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ تایید مجمع تغییر حسابرس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تایید مجمع اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ تایید مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان تغییرات اساس نامه