صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ تایید مجمع تغییر حسابرس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تایید مجمع اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ تایید مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان تغییرات اساس نامه