صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 1400/10/01(افزایش سقف تعداد واحد های سرمایه گذاری )
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان با حضور صد در صد نمایندگان دارندگان واحد های ممتاز برگزار گردید و دستور جلسه به تصویب مجمع رسید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست