صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1401/03/10(تغيير هزينه هاي صندوق )
منبع -
مقدمه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1401/03/10(تغيير هزينه هاي صندوق )
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست