صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان تدبیر نقش جهان 1400/01/21(افزودن نماد فافزا به موضوع فعالیت بازارگردانی)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست