صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع مورخ 1400.03.01 صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبير نقش جهان
منبع -
مقدمه آگهي دعوت به مجمع مورخ 1400.03.01 صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبير نقش جهان
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست