صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
ضامن صندوق

ضامن صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان فاقد رکن ضامن نقدشوندگی می باشد.