صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
301 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -72,954,360
302 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/03 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -71,642,381
303 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -70,330,402
304 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/01/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -69,018,423
305 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1399/12/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -67,706,444
306 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1399/12/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -50,643,221
307 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1399/12/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -33,579,998
308 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1399/12/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -16,516,775