صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ (۱.۷۹) ۰.۵۶ (۹۹.۸۶) ۶۶۸.۶۷
۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۲.۱۷) (۲.۲۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۸)
۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۲.۷۶ ۰.۳۶ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲۷۷.۹۹
۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۲.۹۱ ۱.۰۵ ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۴۵۲.۵۸
۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۲.۰۵) (۰.۳۴) (۹۹.۹۵) (۷۱.۳۷)
۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۷) ۰
۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۷) ۰
۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ (۱.۳۹) (۰.۵۲) (۹۹.۴۱) (۸۵.۱۱)
۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ (۲.۱۳) ۰.۱۸ (۹۹.۹۶) ۹۱.۵۶
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (۱.۴۷) ۰.۴۷ (۹۹.۵۵) ۴۴۶.۳
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۲ ۲.۰۹ ۲۷۸,۷۰۹.۹۲ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۰.۷۳ ۱.۲۶ ۱,۳۲۰.۱۸ ۹,۶۴۹.۶۳
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱.۹۱ (۰.۳۱) ۹۸,۱۶۲.۸۳ (۶۷.۸۴)
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ (۰.۰۶) ۱.۰۷ (۲۰.۱۴) ۴,۷۸۴.۵۱
۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۲.۴۴ ۰.۹۲ ۶۵۲,۵۴۵.۸۷ ۲,۷۰۱.۸۲