صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۱۴) ۰.۱۱ (۳۹.۵۴) ۴۸.۴۳
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۲۹) (۴.۰۷) (۶۴.۹)
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۰.۰۲) (۱.۹۱) (۷.۸) (۹۹.۹۱)
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) (۱.۷۶) (۴.۳۴) (۹۹.۸۵)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۵۵) (۰.۳۷) (۸۶.۷۹) (۷۳.۸۴)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ (۰.۰۵) ۰.۸۵ (۱۷.۱۷) ۲,۰۹۶.۴۳
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰.۵۱ (۰.۳۲) ۵۳۷.۲ (۶۹.۳۱)
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰.۴۵ (۰.۰۶) ۴۱۶.۷۶ (۲۰.۶۱)
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱.۱ ۰.۶۳ ۵,۳۸۰.۵۵ ۸۹۷.۲۴
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۱.۲۸) (۰.۴) (۹۹.۰۹) (۷۶.۵)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۵۸) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۶۶) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۳.۶۴) (۱.۲۶) (۱۰۰) (۹۹.۰۱)
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ (۲.۸۱) (۰.۵) (۱۰۰) (۸۳.۹۱)
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ (۱.۲۷) (۰.۳) (۹۹.۰۶) (۶۶.۲۶)
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ (۲.۱۱) ۰.۰۹ (۹۹.۹۶) ۴۱.۱۶
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ (۱.۸۴) (۱.۹۶) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۳)