صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/18 770,225 768,959 768,959 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 768,959,010,476
42 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/17 770,299 769,033 769,033 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 769,032,605,365
43 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/16 770,696 769,430 769,430 0 223,576 1,000,000 0 0 1,000,000 769,429,608,866
44 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/15 767,168 765,536 765,536 0 0 776,424 0 0 776,424 594,380,793,627
45 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/14 763,764 762,099 762,099 0 0 776,424 0 0 776,424 591,712,259,944
46 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/13 755,437 753,785 753,785 0 0 776,424 0 0 776,424 585,256,972,797
47 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/12 765,216 763,550 763,550 0 0 776,424 0 0 776,424 592,838,481,753
48 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/11 765,450 763,784 763,784 0 0 776,424 0 0 776,424 593,020,475,118
49 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/10 765,686 764,020 764,020 0 0 776,424 0 0 776,424 593,203,668,029
50 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/09 794,560 792,889 792,889 0 0 776,424 0 0 776,424 615,617,768,179
51 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/08 817,483 815,823 815,823 0 0 776,424 0 0 776,424 633,424,805,407
52 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/07 827,959 826,330 826,330 0 0 776,424 0 0 776,424 641,582,517,932
53 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/06 845,750 844,136 844,136 0 0 776,424 0 0 776,424 655,407,243,868
54 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/05 861,549 859,952 859,952 0 0 776,424 0 0 776,424 667,687,665,382
55 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/04 861,710 860,113 860,113 0 0 776,424 0 0 776,424 667,812,619,220
56 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/03 861,871 860,274 860,274 0 0 776,424 0 0 776,424 667,937,533,975
57 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/02 878,808 877,235 877,235 0 0 776,424 0 0 776,424 681,106,082,206
58 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/09/01 878,930 877,369 877,369 0 0 776,424 0 0 776,424 681,210,686,669
59 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/30 879,252 877,692 877,692 0 0 776,424 0 0 776,424 681,461,347,500
60 صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر 1400/08/29 900,472 898,903 898,903 0 0 776,424 0 0 776,424 697,930,213,639